Skip to Content

 

TISKI - tilaus- ja toimitusjärjestelmä


Mikä?

TISKI on tele- ja tietoliikenneoperaattoreiden tukkurajapinnan tuotteiden ja palveluiden sähköinen tilaus- ja toimitusjärjestelmä. TISKI on operaattorilta operaattorille tarkoitettujen tuotteiden ja palveluiden verkkokauppa.

Kenelle?

Järjestelmä on tarkoitettu operaattoreille, jotka haluavat vuokrata tuotteita ja palveluja muilta operaattoreilta omien asiakkaidensa tarpeisiin ja/tai tarjota vuokralle omia tuotteita tai palveluja.

Mitä?

TISKI -järjestelmän kautta on mahdollista tilata uusia tuotteita ja palveluja sekä tilata niihin muutospyyntöjä. Järjestelmän kautta voidaan tehdä saatavuuskyselyjä, tarjouspyyntöjä sekä vikailmoituksia.

Miten?

Järjestelmä toimii selainkäyttöisenä verkkopalveluna, joten sen käyttäminen ei vaadi erillisen ohjelman asentamista työasemalle.

TISKI -järjestelmää voidaan käyttää operaattorin kannalta joko tilaajan, toimittajan tai vikakäsittelijän roolissa.

  • Tilaaja-roolissa operaattori voi tehdä saatavuuskyselyjä, tarjouspyyntöjä, tilauksia, vikailmoituksia jne. kaikille järjestelmää käyttäville toimittaja-roolin operaattoreille. Tilaaja-roolissa Tiskin käyttö on operaattorille maksutonta.
  • Toimittaja-roolin operaattorit tarjoavat omia tuotteita ja palveluja muiden operaattoreiden tilattavaksi. Tässä roolissa palvelu on operaattorille maksullinen palvelu.
  • Vikakäsittelijä-roolissa toimittava operaattori voi vastaanottaa vikailmoituksia liittyen operaattorituotteisiin. Tässä roolissa palvelu on operaattorille maksullinen palvelu.

Tunnukset TISKI -järjestelmään?

Operaattoritunnuksia voi hakea täyttämällä haku-lomakkeen. Mikäli yrityksesi on jo TISKI -järjestelmän käyttäjä, tulee sinun pyytää tunnuksia yrityksesi pääkäyttäjältä.

Järjestelmän käyttäminen edellyttää aina sopimusta Käyttäjän ja järjestelmän omistajan välilä. Ole hyvä ja ota yhteyttä Hae tunnuksia -lomakkeella.


TISKI -asiakaspalvelu